ขอโชคลาภจากพระสีวลี อ่านให้จบ!


พระสิวลีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ

พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์  สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก  สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่อง พระสิวลี ว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ ไม่ว่าพระสิวลีจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใด มักจะมีเทวดาคอยติดตามดูแลปรนนิบัติรับใช้อยู่ตลอดเวลา

ตั้งแต่ท่าน ถือปฎิสนธิในครรภ์ ก็ได้เกิดลาภสักการะแก่   พระมารดาเป็นอันมาก มีคนนำเอาเครื่องบรรณาการถึง 500 อย่าง มาถวายทุกเช้าทุกเย็น จนเป็นที่เลื่องลือมากในกรุงโกลิยะ

หากท่านทั้งหลายผู้หวังในโชคลาภ ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง จงนำแผ่นทองพระสิวลีดูดทรัพย์ไปไว้ยังร้านค้าหรือนำไปไว้ในที่เก็บทรัพย์ แผ่นทองพระสิวลีจะช่วยดูดให้ทรัพย์ให้มีมากขึ้น ทำมาค้าขายดี

สำหรับใครที่ปรารถนาอยากให้กิจการของตนเองรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น หากมีความเชื่อความศรัทธาในมนต์คาถาก็ให้ตั้งจิตมั่นแล้วสวดภาวนาทุกๆวัน และต้องทำทานอย่างสม่ำเสมอ จะหนุนนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินเงินทองได้เร็วยิ่งขึ้น