การบูชาเครื่องรางของขลังหลายท่านคลิ๊กเข้ามาอ่านโดยหวังว่าจะได้วิธี บูชาเครื่องรางของขลัง ให้ตนเองนั้นประสบความสุข ความเจริญ คลาดแคล้วจากภยันตรายต่างๆ ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังเพียงแค่อ่านบทความสั้นๆนี้ให้จบรับรองว่า ท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน


" ปัญหามา ปัญญามี มารไม่มา บารมีไม่มี " 


แม้พระพุทธเจ้าเอง ยังมีวันเจ็บไข้ได้ป่วย มีวันแย่ๆ ถูกกลั่นแกล้งบ้าง ถูกใส่ร้ายป้ายสีบ้าง หรือ แม้กระทั้งยังมีวันดับขันธ์ละกายสังขาร ที่ท่านสูงส่งจนเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธ ไม่ใช่เพราะท่านมีของดี ท่านมีเพียงแค่ ปัญญา ความวิริยะ และ กล้าหาญ ฟันฝ่ามาร และ ปัญหาร้อยพันนานา ท่านจึงสูงส่ง และ สง่างาม

ของดี 3 ประการ

1. ปัญญา : ไม่ใช่ความฉลาด แต่คือการรู้เท่าทันกิเลส รู้จักฝึกตนให้เ่หนือกิเลส

2.วิริยะ : เป็นความเพียร ที่ไม่ย่อท้อ ไม่มักง่าย ไม่รักสบาย 

3.กล้าหาญ : เป็นความเข้มแข็งเด็ดเดียว ไม่อ่อนข้อต่อกิเลส หรือ จิตใจที่ใฝ่ต่ำ

ดังนั้น หากต้องการมีเครื่องรางของขลังที่พกติดตัวแบบถาวร และ เป็นพุทธคุณอย่างแท้จริง คือ ต้องเป็นผู้มีปัญญาที่อยู่เหนือกิเลส หมั่นวิริยะฝึกฝนอย่างแท้จริง อีกทั้งมีความกล้าหาญเข้มแข็งต่อแรงยั่วเย้าให้จิตใจเราใฝ่ต่ำ


หากประพฤติใน 3 ข้อนี้ได้ กระทำส่ิงใดย่อมนำไปสู่ทางเจริญ ได้อย่างแท้จริง


อ.จิร