ทำไมสวดคาถา หัวใจมหาเศรษฐี สวดเท่าไรก็ไม่รวยสักที เข้ามาอ่านครับ แล้วนำไปปฏิบัติ คุณจะรวยอย่างแน่นอนที่สุด

คาถาศักดิ์สิทธิ์มาก คาถาหัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ คาถาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ ทำให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง และความสุขสมหวัง

แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจเพียงแค่ สวด สวด และ สวด แต่ก็ไม่เห็นผลปรากฏสักที จริงๆแล้วพระคาถาบทนี้ท่านให้สวดเพื่อเป็นข้อเตือนใจให้นำไปปฏิบัติ หากท่านปฏิบัติตามที่สวดนี้แล้วชีวิตจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เรามาดูกันว่า อุ อา กะ สะ ที่หลายๆท่านสวดอยู่นั้นมีความหมายอย่างไรให้นำไปปฏิบัติ

อุ คือ อุฏฐานสัมปทา แปลว่า ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ หนักเอาเบาสู้ รู้จักรับผิดชอบหน้าที่การงานของตนที่ได้รับมอบหมายหรือตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วง

อา คือ อารักขสัมปทา แปลว่า รักษาทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ ใช้จ่ายอย่างมีสติ ดูแลไม่ให้เงินทองรั่วไหล นำทรัพย์ที่หามาได้ไปต่อยอดลงทุนให้เพิ่มพูน ที่สำคัญต้องไม่ทำอะไรที่เกินกำลัง

กะ คือ กัลยาณมิตตา แปลว่า เลือกคบคนดี ไม่คบคนชั่ว เลือกคบคนที่พาให้ชีวิตสู่ทางเจริญ ดังที่มีคำกล่าวว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล เราคบเพื่อนอย่างไรเราก็จะมีค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่เราสนิทที่สุด 5 คนมารวมกันเป็นตัวเรา คบเพื่อนเที่ยวเตร่ กินเหล้า เล่นการพนัน แล้วเราจะเป็นเช่นไร หากพบเจอเพื่อนที่ดีควรรักษาและถนอมน้ำใจกันไว้

สะ คือ สมชีวิตา แปลว่า การใช้ชีวิตให้เหมาะสมแก่ฐานะ ไม่ฟุ้งเฟื้อหรืออัตคัดจนเกินไป ใช้ทรัพย์สินเงินทองอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ควรใช้ก็ต้องใช้อย่าอดจนอึดอัด ไม่ควรใช้ก็อย่าใช้จนทำให้ต้องขัดสน

หากสวดและปฏิบัติตามหลักคาถาหัวใจมหาเศรษฐีทั้ง 4 ประการนี้ รับรองได้ว่าคุณจะได้เป็น “มหาเศรษฐี” อย่างแน่นอน

คำย่อ จำง่ายๆคือ ขยันอดทน ประหยัดอดออม คบหาแต่คนดี และ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ชีวิตผมเปลี่ยนด้วยพระคาถาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทนี้ครับ