ไหว้บูชา เจ้าแม่กวนอิมอย่างไร ให้ถูกต้องและเห็นผล

ไหว้บูชา เจ้าแม่กวนอิมอย่างไร ให้ถูกต้องและเห็นผล
 

วันนี้ทาง a ดวง มีเทคนิคดีๆ มานำเสนอให้แก่ทุกคน นั่นก็คือเรื่อง “ไหว้พระแม่กวนอิมอย่างไร ให้ถูกต้อง และเห็นผล” มาดูกันว่าวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง ลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไร

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิน ตามสำเนียงกลาง ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน เป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอินเดีย และได้ผสมผสานกับตำนานเรื่อง เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร

 

เมื่อทราบประวัติของเจ้าแม่กวนอิมแบบคร่าวๆ ไปแล้ว ต่อไปมาถึงการจัดเตรียมของไหว้กันบ้าง

 

สำหรับการกราบไหว้บูชาพระแม่กวนอิม (ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ)

1.       น้ำสะอาด จัดเตรียมใส่ภาชนะที่ใหม่และสะอาด

2.        ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว หรือจะใช้ดอกมะลิก็ได้

3.        ธูป 9 ดอก

 

หากนำเจ้าแม่กวนอิมมาไหว้บูชาที่บ้าน (เป็นครั้งแรก)


1.        ให้ไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพู หรือขาว 9 ดอก

2.        ธูป 9 ดอก

3.        เทียน 2 เล่ม

4.        ส้มและสาลี่ อย่างละ 4 ผล สามารถเพิ่มผลไม้อะไรก็ได้ ยกเว้นมะม่วง มังคุด และพุทรา

5.        ขนมเปี๊ยะหรือไหว้พระจันทร์

6.        น้ำชา 4 ถ้วย

7.        ซาลาเปาซิ่วท้อ (ถ้ามี)

8.        ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็ถวายประคำด้วย 1 เส้น

 

สำหรับการบูชาพระแม่กวนอิมในวันธรรมดา (สำหรับคนที่เช่าพระแม่กวนอิมเข้ามาในบ้าน)

1.        น้ำชา (จำนวนเท่าไรก็ได้)

2.        ผลไม้ (จำนวนเท่าไรก็ได้)


เทคนิคการตั้งโต๊ะบูชา : สามารถตั้งตรงไหนก็ได้ ไว้ที่หิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป และสูงกว่าพระสงฆ์ ใกล้มหาเทพได้

 


หลังจากนั้น เริ่มการสวดด้วยการตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทสวดเจ้าแม่กวนอิม 3 จบ

 

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

 

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ซื่อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลัง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต

เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้งตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

 

คำแปลบทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจนหมดสิ้นไป

 

เมื่อสวดจบแล้วให้แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ ก็เสร็จแล้ว เพราะจิตบูชาเป็นสำคัญ ถ้าคิดจะตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิม แล้วต้องงดทานเนื้อวัว และห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านโดยเด็ดขาด