ลักษณะใบหน้าบอกนิสัย

ลักษณะใบหน้าบอกนิสัย

โหนกแก้มสูง เชื่อมั่นในตัวเอง

โหนกแก้มต่ำ คล้อยตามผู้อื่นมากกว่าเป็นผู้นำ

หน้าทรงสี่เหลี่ยม ยึดมั่นในความคิดของตนเอง

หน้าทรงกลม มีทรัพย์มาก

หน้าทรงสามเหลี่ยม สมองดี ฉลาดแกมโกง

เพจแม่หมอจินนี่ออราเคิลทายใจ