ลักษณะคางบอกนิสัย

ลักษณะคางบอกนิสัย

คางยาว เป็นคนมีระเบียบ มีความสามารถสูง

คางกระดูก มีความมุมานะอุตสาหะ ชอบออกคำสั่ง

คางสองชั้น เป็นคนเกียจคร้าน วัตถุนิยม

คางกลมมน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

 เพจ แม่หมอจินนี่ออราเคิลทายใจ