การเล่นชู้ จะเกิดผลเสียในการใช้ชีวิตอย่างไร?กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี 

การเล่นชู้ มีเมียน้อย มีเมียเก็บ 

จะเกิดผลเสียในการใช้ชีวิตอย่างไร? 


➖➖➖➖➖➖➖

1.จะไม่มีวันมีความสุขเลยตลอดชีวิต


2.มีหนี้สินรุงรัง รายได้ไม่พอใช้จ่าย หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ เก็บเงินไม่อยู่


3.เหมือนตกนรกทั้งป็น ต้องหลบๆซ้อนๆหาความสุขไม่ได้


4.ทำอะไรก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ มีอุปสรรค​มากมายในชีวิต


5.บ้านแตกสาแหรกขาด​ ต่อให้มีรักครั้งใหม่คุณก็จะไม่มีความสุขอีกต่อไป คุณจะเจอวิบากกรรมเล่นงาน เพราะกรรมต่างๆจะย้อนมาเหมือนอย่างที่คุณทำไว้ 


6.ชีวิต​บั้นปลาย​คุณอาจจะได้เป็นโรคร้ายในตอนชรา เช่น มะเร็ง วัณโรค โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน 

และโรคเอดส์ และโรคอื่นๆอีกมากมายเป็นต้น... คุณจะเป็นโรคต่างๆและทรมาน​ในตอนแก่ชรา... เหมือนดั่งที่คุณได้ทำลายความรักความรู้สึกต่อคนที่คุณรัก ที่มันได้ทำลายจิตใจ ทำให้คนที่รักคุณได้ทุกข์ทรมาน กฎแห่งกรรมเจอกันทุกคน ไม่มีใครหนีพ้น นอกจากหยุดทำกรรมเหล่านั้น แล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้กรรมเหล่านั้นตามเราไม่ทัน เพราะนี่คือนรกบนดิน เหมือนดั่งคำว่า 

''​สวรรค์​อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ''

➖➖➖➖➖➖➖➖

เขียนขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์​สำหรับคนที่คิดจะทำผิดศิลข้อนี้ เรื่องจริงจากประสบการณ์คนรอบข้างที่ได้เจอมา

เลยเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทาน​เพื่อจะได้ไม่ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะนี่คือนรกบนดิน ใครที่คิดทำอยู่เลิกชะกรรมหนักจะได้เป็นกรรมเบา สวัสดี! 

เขียนโดย....... 

🕵️อ. บอส​ สัมผัสดวง