ไหว้พระ รับตรุษจีน 2563

ก่อนหน้าวันไหว้ตรุษจีน ประมาณหนึ่งสัปดาห์จะต้องไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์หรือ “ซิ้งเจียที” หลังวันไหว้ตรุษจีน รุ่งขึ้นอีกวันจะเรียกว่า “วันเที่ยว”

ถ้ายังคิดไม่ออก ไม่รู้จะไปไหน ผมขอแนะนำสถานที่ยอดนิยม ที่ผมมักจะแวะเวียนไปอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว 

วัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามที่พบ ณ วัดป่าเยี้ยะ (ป่าไผ่) จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

ซึ่งหลายๆ คนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่า เราไปวัดพระแก้ว ก็เพราะเราอยากจะไปกราบสักการะ องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

แต่ทีนี้ผมจะมาแนะนำจุดที่น่าสนใจในวัดพระแก้ว อีก 2 จุด จะมีที่ไหนบ้างตามมาครับ

https://sinbadway.com/2020/01/chinese-new-year-2020/