Manifest Success

Manifest Success...

Manifest Success คือ อะไร

Manifest Success คือ การตั้งเป้า หรือสร้างภาพเป้าหมายของเรา ให้เห็นเป็นภาพแห่งความสำเร็จให้ชัดเจน

เช่น ตัวเราต้องการประสบความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

หากแต่เรายังมีความลังเล สงสัย คิดกลัว สร้างแต่พลังงานลบๆ ให้ตัวเอง 

คิดแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ ฉันต้องทำไม่ได้แน่เลย

ป้อนแต่พลังงานลบๆ อยู่ในหัวในจิต บอกตัวเองซ้ำๆ

สิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่ในรูปแบบของความคิด และส่งผ่านการกระทำโดยที่เราไม่รู้ตัว

ในทางกลับกัน หากเราสร้างพลังความคิดในเชิงสร้างสรรค์

ตั้งเป้า มองไปให้ถึงความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้า เห็นภาพของมันให้ชัดเจน 

เราจะมีแรงขับเคลื่อน มีพลังพาตัวเองไปให้ถึงจุดนั้น

ยกตัวอย่าง สมมุติว่า หากเราเป็นคนที่หลงรัก และหลงใหลในศาสตร์การพยากรณ์

อยากเป็นนักพยากรณ์ที่สามารถนำความรู้ของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับ

แต่ในขณะเดียวกัน เรากลับมีความลังเล สงสัย กลัวไม่กล้าพยากรณ์

เช่นกลัวว่า ถ้าทำนายไปแล้ว ถูกว่ามาว่าไม่แม่นล่ะ หรือถ้าถูกลองภูมิลองวิชาล่ะ

คิดแต่ลบๆ กลัวทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ตัวเองก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จได้

ในทางกลับกัน ถ้าเราเชื่อในพลังของตัวเองว่าเราทำได้ เชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จ เห็นภาพของมัน

เราจะมีพลัง มีแรงขับเคลื่อนไปให้ถึงจุดนั้น 

เราจะมีแรง ที่จะหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม กล้าที่จะพยากรณ์ เพื่อที่จะเพิ่มความชำนาญ เพิ่มทักษะ เพิ่มความมั่นใจ

ภาพแห่งความสำเร็จที่ชัดเจน จะสร้างแรง สร้างกำลังให้เราไปถึงจุดนั้น

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลก

เพราะมนุษย์มีสมอง มีความคิด สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้

ลองค้นหาศักยภาพของตัวเอง เริ่มจากสิ่งที่เรารัก เราชอบ มีความสุขที่ได้ทำสิ่งๆ นั้น

เชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อว่าไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามที่เราจะทำ เราสามารถไปให้ถึงจุดหมายและความสำเร็จได้

ลองดูนะคะ

 

"Growing up your personal talents and skills can lead you to succeed and create your new phase of life."

 

With love ^^

Mookie Moon Girl