รักแท้ ? หรือ แค่เหงา


                              บทความนี้จะพูดถึงรักแท้ระหว่างชายหญิง  หญิงหญิง ชายชาย  ไม่ว่าเพศใดก็ตาม สามารถมีรักแท้ได้เช่นกัน

                                                                          “รักแท้คือการให้ไม่รู้จบ ไม่ว่ามากมายเท่าใด”

                                                                        คนที่พร้อม เสียสละ  คนที่จะเมตตา คนที่ให้อภัยเข้าใจ


เสียสละ ยินดีในความสุขของคนที่คุณรัก เข้าใจในตัวเขา ไม่หวงดึงใครไว้เป็นของส่วนตัวของคุณ เขาไม่ใช่สิ่งของ แต่เขามีหัวใจ


เมตตา เข้าใจปัญหาในชีวิตของคนที่เรารัก คุณจะพบนิสัยบางอย่างของเขา ทั้งดีหรือไม่ดีนั้นคือตัวเขาที่คุณจะรับให้ได้ เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงใครได้ รับฟังอย่างเข้าใจด้วยความรัก ความเข้าใจ อย่าคิดเองตัดสินใจเองโดยไม่รับฟัง

เขาก็มีชีวิตของเขาเช่นกัน


ให้อภัย เมื่อคุณรับรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดของเขา ให้อภัยในสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ ไม่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ยืนหยัดจับมือไปด้วยกัน แต่ถ้าหากคนที่คุณคบทำผิดซ้ำในเรื่องเดิม ตบตี ด่าทอ วิวาท ให้หลีกเลี่ยงเป็นดีสุดไม่ควรคบ

พูดคุยอย่างมีสติ ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง ไม่รองรับอารมณ์อันขุ่นมัว ชอบหรือไม่ชอบคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมา ไม่จำเป็นต้องทนกับสิ่งที่ไม่ชอบ แต่ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องไม่มากไปไม่น้อยไป

หากคุณเจอคนที่มอบความรักทั้งหมดนี้ให้คุณ ให้คุณจับมือไว้ ถ้าปล่อยคุณจะเสียดาย น้อยคนนักที่จะเจอความรักแบบนี้  

....เอาละถึงเวลาพิจารณาว่าพร้อมไปต่อ หรือพอแค่นี้....