โหราศาสตร์กรรม - เคราะห์กรรม

กฎของจิตวิทยากล่าวว่า.....
เมื่อคนๆ นั้นไม่ยอมรับรู้ถึงความขัดแย้งที่อยู่ภายในตัวเขา
ปมปัญหานี้จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นเหตุการณ์ภายนอก
ที่เราเรียกว่า.....


------ เคราะห์ - กรรม ------


ตามหลัก As within, so without -

ภายในเป็นเช่นไร - ย่อมดึงดูดให้ภายนอกเป็นเช่นนั้น -

และความขัดแย้งจะไม่มีทางแก้ไขได้

ในระดับจิตเดียวกับที่เกิดปัญหา...

แต่จะคลี่คลายในระดับจิตที่สูงกว่าเท่านั้น

ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองที่สูงขึ้น

ในระดับจิตที่สูงกว่าเดิมของคนๆ นั้นด้วย -

ถ้าไม่จำเป็นต่อชีวิต จะพยายามแค่ไหน

อย่างไรแล้ว....ก็จะไม่เกิด

แต่เพราะว่า ' สำคัญ '

เรื่องราวจึงจำเป็นต้องเกิด ต้องมีขึ้น

ทั้งนี้....


เพื่อให้เราได้ค้นพบ ' ความหมาย ' ของอะไรสักอย่าง

เพื่อให้เราได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้ง

เพื่อให้เราได้โอกาส ได้แก้ไข

เพื่อให้เราได้เติบโต......

หลุดพ้น และปล่อยวาง........


__________________________________________________________________________


ยิ่งเรายิ่งเราตื่นรู้ในตัวเองเท่าไหร่

ยิ่งรับผลจากดวงชะตาน้อยลงเท่านั้น

___________________________________________________________________________

ความทุกข์ยังคงอยู่ตราบเท่าที่..
จิตใจยังอยู่ในระดับเดียวกับความทุกข์นั้น
.


- คำสอนของครู -

- นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ - 

Cr. อ่านดวงชนะกรรม : พี่โจ มณฑาณี ตันติสุข