เลขเบอร์โทร การเงินรั่ว เก็บเงินไม่อยู่

เลขเบอร์โทร การเงินรั่ว เก็บเงินไม่อยู่มีเหตุเสียหายต้องจ่าย

ติดขัดเสียหาย ควรเปลี่ยนด่วนค่ะ

ควรหลีกเลี่ยง ใน7ตัวท้าย ไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใดใน7ตัวท้ายก็เสียหายมากค่ะ ควรเปลี่ยนเบอร์เพื่อรับพลังบวกจากตัวเลขค่ะ

102 , 120 , 102 , 201 , 106 , 601 , 207 , 702 , 072 , 027, 270 , 602 , 206 , 026 , 062 620 , 260 , 706 , 607 , 073

067 , 760 , 670 , 802 , 605 , 086 , 680 , 860 , 868 , 886 , 688 , 807 , 708 , 808 , 800 , 008 , 080, 880

ปรึกษาเบอร์โทร แม่หมอจินนี่ค่ะ