พรแห่งเรื่องราวมงคลชีวิตวันนี้ของคุณคืออะไร ?


Lady Rivera Witch of Stone

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 พรแห่งเรื่องราวมงคลชีวิตวันนี้ของคุณคืออะไร ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ปกตินัทไม่เปิดไพ่ให้ใคร โดยเฉพาะชุดนี้เป็นชุดไพ่"ภควัทคีตา" นัทเก็บใว้กับตัวมาตลอด อยู่ๆมีเสียงผุดขึ้นมาในใจ 

"ให้ผู้คนได้รับพรของฉันผ่านเธอสิ"

เมื่อเสียงคุรุภายในบอก ฉันทำตามเสียงหัวใจที่ส่งมาเป็นพรให้สามประการ

.

.

.

ขั้นตอน

-------------

1. ตั้งจิตให้นิ่ง

2. เลือกไพ่มา 1 ใบ (มี1/2/3) 
พรจงสถิตอยู่กับเธอนะ
เฉลยไพ่ใบที่ 1 WISDOM

พรอันเป็นมงคลในชีวิตของคุณคือปัญญาญาณจากการตระหนักรู้

โลกนี้เป็นเพียงสนามทดลองของจิต เรามิได้เกิดมาทนทุกข์หรือเสวยสุข หากแต่เราเกิดมาเพื่อตระหนักรู้จากเหตุการณ์และสิ่งที่มากระทบใจเรา 

เพราะทุกลมหายใจของชีวิตที่กำลังดำเนินไป คือกระบวนการนำไปสู่การตระหนักรู้ในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมามีชีวิตในเช้าวันใหม่อีกครั้ง

สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร ?

นี่คือคำถามที่ให้พรปัญญาแก่คุณในแต่ละวันที่ล่วงไป

WHEN ONE IS ILLUMILD with the wisdom by which nescience is destroyed, then this knowledge lights up all things, just as the sun reveals the world at dawn.

เมื่อใครคนหนึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาตระหนักรู้จากความเขลา เมื่อความมืดได้ถูกทำลายลง จากนั้นความรู้สึกนี้ก็สว่างขึ้นในใจเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ที่เผยให้เห็นโลกในยามรุ่งสาง

เฉลยไพ่ใบที่ 2


Higher realms

ยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้น

เราต่างเป็นจุดเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาพบกันบนโลกใบนี้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเพื่อมาสะท้อนยกระดับจิตวิญญาณแก่กันและกันให้สูงขึ้น 

เราไม่มีวันจะตระหนักรู้ได้หากขาดกระจกที่มาสะท้อนให้กันและกัน นี่คือพรมงคลของชีวิต

หากเรามิได้มีพันธสัญญาต่อกันแล้วไซร้ ต่อให้อยู่ใกล้กันแค่ฝาบ้านก็มิอาจมาพบกันได้  

จงขอบคุณผู้คนทุกรูปนามที่ได้เกิดมาเจอกันเฉลยไพ่ใบที่ 3 


Vision

วิสัยทัศน์อันกว้างไกลคือความเป็นมงคลของคุณ

วิธีคิดของคุณจะกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง ตรวจสอบวิธีคิดของคุณให้ดี

......กฤษณะตรัสแก่อรชุนว่า 

ความขัดแย้งที่แท้จริงทุกวันนี้เกิดจากอัตตาที่มีอยู่ใน “สมรภูมิแห่งจิตวิญญาณ”

อย่ากังวลกับความตาย ซึ่งเป็นเพียงก้าวเดียวเล็กๆ สู่วัฏจักรที่ไร้จุดจบและยิ่งใหญ่แห่งชีวิต มนุษย์ทั้งไม่ฆ่าและไม่ถูกฆ่า เพียงแต่จิตวิญญาณละร่างเดิมและเข้าร่างใหม่เท่านั้นเอง เฉกเช่นบุคคลหนึ่งเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 

ความตายเป็นเพียงภาพมายา

นักรบจักปฏิบัติหน้าที่ของตนเยี่ยงไรโดยไม่กระทำผิด ร่างกายแปดเปื้อนด้วยโลหิตศัตรู ความลับคือต้องแยกให้ออก กล่าวคือ กระทำหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องกังวลกับผลลัพท์ส่วนบุคคล "ชัยชำนะและความพ่ายแพ้ ความปีติยินดีและความปวดร้าว ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเฉกเช่นเดียวกัน 

จงแสวงหาทางแยกแยะ"

เราต้องกระทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ปรารถนาความสำเร็จ หรือกลัวความพ่ายแพ้ “จงลงมือกระทำโดยไม่ปรารถนาผลลัพธ์และโดยไม่เอาตัวเองไปพัวพันกับบ่วงกรรม” 

การกระทำความดีจักไม่ทำให้ใครขึ้นสวรรค์ไปได้ ถ้าหากว่าความปรารถนาสวรรค์นั้นเป็นแรงจูงใจเพียงประการเดียวให้กระทำความดี ความปรารถนาทำให้มีการเกิดใหม่ หากยังมีความปรารถนาใดคงอยู่เมื่อเราตายไปแล้ว เราก็จักกลับไปสู่ชีวิตในอีกชาติภพหนึ่ง

#LadyRiveraWitchofStone
Lady Rivera Witch of Stone 

#ด้วยรักอันเป็นนิรันดร์ #ดวงความรัก #หินมงคล