ทำอะไรติดขัด

ทำอะไรติดขัดทั้งเรื่องชีวิต/การงานการเงิน/ความรัก/สุขภาพ

จุดธูป 16 ดอกบอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินช่วยเปิดทาง 

จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอกแล้วท่องนะโม 3 จบตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรมมา  15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและการถอนคำสาปแช่งต่อกันทั้งในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้และให้เอ่ยว่า


ข้าพเจ้าชื่อ....นามสกุล.....ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด 

อย่าโกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปแช่งใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย ด้วยอานุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และมีมหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุ  สาธุ


ตั้งนะโม 3 จบแล้วเอ่ยคาถาว่า


"ปะโตเมตัง ปะระชิวินัง สุคะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุคะโตจุติ /ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุ"

พระคาถาพญายมประชุมกับพระอินทร์พระพรหมให้มีคาถาบทนี้ให้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากและภัยพิบัติทั้งปวง ลองทำกันดูไม่เสียหายอะไรและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทำแล้วดีทำแล้วสบายใจบางอย่างเรามองไม่เห็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงบางอย่างมีอยู่จริงเพียงแต่ไม่มีตัวตนให้ ให้สัมผัสหรือเห็นได้ง่ายๆชะตาชีวิตของเรานั้นผูกพันไว้กับอะไรมากมาย


🥰🥰👇Cr. อ. เรนนี่