รวมคาถาบูชาเทพ - เทวา สร้างความเจริญก้าวหน้า

รวมคาถาบูชาเทพ - เทวา สร้างความเจริญก้าวหน้า

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

โอม พระพิฆเณศวรสิทธิประสิทธิเม มหาลาโภทุติยัมปิ พระพิฆเณศวรสิทธิประสิทธิเม มหาลาโภตะติยัมปิ พระพิฆเณศวรสิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

คาถาบูชาพ่อแก่ตั้งนะโม 3จบ อุกาสะ อิมัง อัคคีพะหูบุปผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติสิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพะหูบุปผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติสิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพะหูบุปผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติสิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม


คาถาบูชาพระฤาษีโอม อิมัสมิง พระปะโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปริภุญชันตุ

ทุติยัมปิ โอม อิมัสมิง พระปะโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปริภุญชันตุ

ตะติยัมปิ โอม อิมัสมิง พระปะโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปริภุญชันตุ


คาถาบูชาพระฤาษี108

โอม สรเวโภย ฤษีโภย นมัช


คาถาบูชาพรหมฤาษีโอม ... อิมัสมิง สักการะวันทานัง มุนิพรหมมานัง ปูชิตตะวา มหาลาโภ สุขัง พลัง ปูชายะ ภะวันตุเม


คาถาบูชาฤาษีชั้นเทพโอม...นะโม นะมัสการะ อะหังเม สาธุ สะระณัง ปัญจะพุทธา นะมามิหัง นะโมยะมะ สิตะวายะ อะหังระอะ สาธุติการะรันตะรัง มุนิเทวา มหามุนิเทวา วันทะนานัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิ เม


คาถาบูชาฤาษีชั้นพิภพ

โอม อิมัง วันทานัง สันติโลเก อิมัสมิง มุนิมะนุสสานัง ปูชา อาราธนานัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม มหาลาโภ ประสิทธิเม


คาถาบูชาเสด็จปู่ชีวกโกมารภัจจ์

โอม..นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะ สัตตานัง โอสะถะทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทังโกมารภัจโจ ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ


คาถาบูชาพระตรีมูรติ

โอม ทัตตาเตรยะ วิดมาเฮ / อะตรี ปุตรายะ ดีมาฮีตันโน ทัตตะ ประโจตยาต

คาถาบูชาพระพรหม

โอม ปะระเมศะ นะมัสสะการัม โองการะ นิสสะวะรัม
พรหมเรสะยัม ภูปัสสะวา วิษณู ไวยะทานะโมโทติลูกะปัม
ทะระมา ยิกยานัม ยะไวยะลา คะมุลัม
สะทานันตะระ วิมุสะตินัม
นะมัสเต นะมัสเต จะอะการัง ตะโถวาจะ
เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม
สัมโภพะกะละ ทิวะทิยัม มะตัมยะ (หนึ่งจบ)


บทสวดมนต์บูชาพระศิวะ

โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)
บทสรรเสริญ

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

fb ดูดวง แม่หมอจินนี่ ยิปซีอ่านใจ