ปีเกิดไหนอยู่ด้วยกันแล้วรุ่งเรือง เสริมดวง

ปีเกิดไหนอยู่ด้วยกันแล้วรุ่งเรือง เสริมดวง

ปีวอก - ปีขาล พอประมาณปานกลาง

ปีระกา-ปีขาล รุ่งเรืองดีมากค่ะ

ปีวอก-ปีระกา อยู่ด้วยกันพอมีพอกิน

ปีจอ-ปีขาล มีความคิดที่ไม่ลงรอยกัน

ปีวอก-ปีจอ อยู่ด้วยกันแล้วจะร่ำรวย สมบูรณ์ด้วยทรัพท์สินเงินทองข้าทาสบริวาร

ปีระกา-ปีวอก อยู่ด้วยกันแล้วดีมีความสุข 

ปีชวด-ปีวอก ดีมาก

ปีชวด-ปีระกา ดีมาก

ปีชวด-ปีมะโรง ดีมาก ร่ำรวย มีความสุข

ปีระกา-ปีมะเมีย ปานกลาง

ปีวอก-มะเมีย อยู่กันได้

ปีระกา-ปีมะแม ปานกลาง

ปีวอก-ปีมะแม ปานกลาง

ปีเถาะ-ปีระกา ปานกลาง

ปีวอก-ปีกุน ปานกลาง

ปีวอก-ปีฉลู พอได้

ปีฉลู-ระกา ไม่ดี

ปีชวด-ปีขาล ดีมาก ร่ำรวย

ปีจอ-ปีมะเมีย หาความสุขไม่ได้

ปีจอ-มะแม ทะเลาะกันเสมอ

ปีขาล-มะแม ไม่มีความสุข

ปีชวด-ปีเถาะ ดี มีสมบัติมาก

ปีชวด-ปีกุน มีสมบัติมาก

มะโรง-ปีกุน พออยู่ได้

ปีเถาะ-ปีมะเมีย ไม่ดี

ปีกุน-ปีมะเมีย ไม่ดี

ปีเถาะ-ปีมะแมไม่ดี

ปีกุน-ปีมะแม ไม่ดีทะเลาะบ่อย


fb แม่หมอจินนี่ ยิปซีอ่านใจ