ดูของหายตามวัน

ตำราโบราณได้กล่าวไว้ว่า เราสามารถดูของหายได้ตามวันที่หายหรือเกิดเหตุได้ว่ามีทิศทางไปทางใด


  • ถ้าของหายวันอาทิตย์ มีคนนำไปวางไว้ใกล้น้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล
  • ถ้าของหายวันจันทร์ ของนั้นจะหายไปทางทิศตะวันออก แล้วเอาไปในป่ารกชัฏ ทางทิศเหนือ
  • ถ้าของหายวันอังคาร ของนั้นจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วเอาไปซ่อนไว้ในน้ำ หรือในถ้ำ หรือในป่า ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ถ้าของหายวันพุธ ของนั้นจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของนั้นจะอยู่ในเรือนทางทิศเหนือ
  • ถ้าของหายวันพฤหัส ทางว่าของจะออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจะไปถูกวางบนที่สูงทางทิศใต้
  • ถ้าหายวันศุกร์ ของนั้นจะออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ริมทาง
  • หายวันเสาร์ ของนั้นจะออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และอยู่ใกล้ๆกับเรือน

FB ดูดวง แม่หมอจินนี่ ยิปซีอ่านใจ