อ่านไพ่ TAROT ด้วยมุมมองทางสังคมวิทยา ผ่านความหมายของคำว่า ‘บารมี’ กับ ‘อิทธิพล’ ของผู้ปกครองรัฐอ่านไพ่ TAROT ด้วยมุมมองทางสังคมวิทยา ผ่านความหมายของคำว่า ‘บารมี’ กับ ‘อิทธิพล’ ของผู้ปกครองรัฐ

.

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ‘บารมี’ กับ ‘อิทธิพล’ ของผู้ปกครองรัฐแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสองคำนี้ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่า ....

.

บารมีไม่ใช่อิทธิพล!!

.

บารมีคือการสั่งสมคุณงามความดีให้ผู้อื่นยอมรับและศรัทธา

.

ส่วนอิทธิพลนั้นคือการใช้อำนาจบาตรใหญ่ เพื่อข่มขู่ให้ผู้คนสยบยอม ซึ่งโดยมากแล้วมักยินยอมด้วยความเกลียดชังและความหวาดกลัว แต่ก็มีบางกรณีเช่นเดียวกันที่อิทธิพลทำหน้าที่ของมันได้ดี เนื่องจากมีผลประโยชน์บางอย่างผูกสัมพันธ์กันไว้

.

กล่าวให้ง่ายที่สุดบารมีก็คือพระคุณ ส่วนอิทธิพลก็คือพระเดช

.

บารมีของผู้ปกครองรัฐมุ่งเน้นการครอบงำเชิงอุดมการณ์ รวมถึงจิตวิญญาณ ซึ่งหวังผลในระยะยาว และต้องใช้เวลานานในการเสริมสร้าง จึงมักดำเนินการด้วยกลไกทางวัฒนธรรม 


เช่น คำสอนทางศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ, การอบรมบ่มเพาะความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม ผ่านสถาบันทางสังคม เช่น โรงเรียน ครอบครัว ที่ทำงาน, การสร้างชุดวาทกรรมบางอย่างขึ้นมา เพื่อกำหนดความรู้ความเข้าใจที่ผู้คนมีต่อตนเองและสังคม และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เป็นต้น

.

ส่วนอิทธิพลของผู้ปกครองรัฐนั้นมักหวังผลแบบจริงจังและปัจจุบันทันด่วน อีกทั้งยังมุ่งเน้นสถานการณ์เบื้องหน้า เพื่อควบคุมผู้คนให้เสร็จสรรพโดยไว บ่อยครั้งจึงมักใช้ยาแรงเพื่อกดขี่และปราบปราม โดยจะดำเนินการผ่านกลไกทางการเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ 


เช่น กองกำลังของรัฐ ทั้งทหารและตำรวจ รวมถึงกองกำลังพิเศษอื่นๆ, กฎหมายประเภทต่างๆ, สถาบันตุลาการ-ศาล, การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายผ่านระบบราชการ เป็นต้น

.

สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะบารมีหรืออิทธิพล เราก็มีสภาพชีวิตที่ไม่ได้แตกต่างกัน นั่นก็คือ ชีวิตในฐานะผู้ใต้ปกครองของรัฐ นั่นเอง

.

หากคุณมีโอกาสได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ปกครองรัฐ คุณจะเลือกใช้กลวิธีแบบใด เพื่อให้ผู้ใต้ปกครองอยู่ในโอวาท ?

.

ในทางทฤษฎีของฝ่ายซ้ายนั้น นักคิดหัวขบถส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ปกครองรัฐมักใช้กลวิธีทั้งสองอย่างควบคู่กันไป มิอาจหลีกเลี่ยงกลไกอันหนึ่งอันใดได้

.

แน่นอนว่าผู้ปกครองรัฐต้องการครอบงำทั้งชีวิตและจิตวิญญาณของผู้ใต้ปกครองอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ในความเป็นจริงนั้นการครอบงำไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ 

.

ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองรัฐจึงต้องเผชิญกับสภาวะที่ปะปนกันไประหว่างความเชื่อง (Consent) และความขัดขืน (Resistance) เหตุก็เพราะว่าที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้าน

.

ดังนั้น การควบคุมทั้งร่ายกายและจิตใจแบบเสร็จสรรพจึงต้องใช้ทั้งบารมีและอิทธิพลควบคู่กันไป เพื่อยังผลสัมฤทธิ์เชิงปฏิบัติในระยะยาว

.

เมื่อหันกลับมามองที่ความหมายของไพ่ TAROT อย่างกว้างๆ ก็พบว่า ไพ่หมายเลข 4 THE EMPEROR นั้น ถือเป็นตัวแทนของอิทธิพล ส่วน ไพ่หมายเลข 5 THE HIEROPHANT ถือเป็นตัวแทนของบารมี นั่นเอง

.

.

* บันทึกเพิ่มเติม


การเขียนครั้งนี้ของผมต้องการชี้ให้เห็นว่า แว่นตาที่ผู้พยากรณ์ใช้สวมใส่ในการมองโลกและชีวิต ซึ่งเป็นผลจากการก่อร่างสร้างตัวตน ผ่านการประกอบสร้างทางสังคม (Social Construction) นั้น ย่อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตีความหรือให้ความหมายของไพ่ในแต่ละใบ เพราะนั่นถือเป็นภูมิหลังและประสบการณ์ที่ผู้พยากรณ์แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน

.

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผู้พยากรณ์ไม่อาจละทิ้งไปได้ นั่นก็คือ ความหมายพื้นฐานของไพ่ อันเปรียบเสมือนกับ Concepts หรือ Keywords ที่เป็นดั่งรากหรือสารตั้งต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการขยายความและแต่งเติมสีสันให้แก่ไพ่ได้อย่างมีอิสระ (Free Play) โดยในส่วนนี้ถือเป็นศิลปะในการเล่าเรื่องของผู้พยากรณ์แต่ละคน

.

เรื่องเล่าของผู้พยากรณ์จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้รับคำพยากรณ์มากน้อยขนาดไหน เราก็วัดกันตรงนี้ล่ะครับ!!

.

กล่าวโดยง่ายก็คือ Pattern เป็นสารตั้งต้นของการอ่านไพ่ ส่วน Style เป็นจริตของใครของมัน ซึ่งชี้ชัดได้ยากว่าของใครดีกว่าใคร และใครเก่งกว่าใคร เห็นควรปล่อยให้ผู้รับคำพยากรณ์เป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองจะดีกว่า

.

ด้วยเหตุนี้การอ่านความหมายของไพ่ TAROT จึงถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เปิดกว้างแก่ผู้พยากรณ์ในการทำนาย และจัดได้ว่าเป็นเสน่ห์ที่เชื้อเชิญให้ใครหลายคนอยากเข้ามาสัมผัสและร่วมเป็นวงศาคณาญาติ ผ่านบทบาทของนักพยากรณ์ด้วยไพ่ TAROT 

.

สุดท้ายนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า ใครก็ตามที่ได้เดินทางเข้ามาสู่วงการนี้แล้ว ยากเหลือเกินที่จะถอนตัวออกไปได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่ คล้ายกับว่ามันมีคำสาปยังไงยังงั้น

.

สำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจตรวจสอบดวงชะตากับ อ้น TheTemperance สามารถใช้บริการได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ (1) Facebook ที่ Page : ไพ่จ๋าพยากรณ์ (2) ไลน์ ที่ @275lpbta และ (3) แอพพลิเคชัน a ดวง

.

อ้น TheTemperance