เคล็ดลับการบูชาไอ้ไข่

คาถาบูชาไอ้ไข่


ตั้งนะโม 3 จบ

อิติ อิติ กุมารไข่พ่อท่านเทิ่ม

จะมหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม


คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขอให้ตาไข่ ช่วยเสริมลาภ เสริมทรัพย์ เสริมบารมี เสริมหน้าที่การงาน เสริมการค้าขาย เสริมการเจรจาต่อรอง ปกป้องคุ้มครองภัยให้กับข้าพเจ้า ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง ขอให้ลูกสมหวังดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วย เถิดสาธุ สาธุ สาธุ


วิธีการอัญเชิญไอ้ไข่เข้าบ้านที่พัก


การบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง 

ก่อนอื่นแนะนำมาก็ให้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ตั้งศาล (กรณีบ้านหลังนั้นไม่มีศาลให้ท่านยึดริมรั้วด้านทิศตะวันออกหรือทางด้านทิศเหนือของบ้านท่าน)

ตั้งนะโม 3 จบถ้ามีคาถาต่อด้วยคาถาและจึงต่อด้วยบอกกล่าวดังนี้

ข้าพเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหน....ขออนุญาตบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ ทั้งที่ข้าพเจ้ามองเห็นและมองไม่เห็นได้โปรดรับทราบว่าข้าพเจ้าจะนำ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” เข้ามาสถานที่นี้ ขอให้ท่านได้โปรดอนุญาตในการกระทำดังกล่าวของข้าพเจ้าด้วย ขอให้ท่านเปิดทางและอำนวยความสะดวกให้กับไอ้ไข่ด้วยข้าพเจ้านำไอ้ไข่มาบูชาเพื่อ…(บอกวัตถุประสงค์ของการบูชา) เช่นเสริมโชคลาภเสริมทรัพย์ เสริมบารมี เสริมหน้าที่การงาน เสริมการค้าการขาย เสริมการเจรจาต่อรอง ปกป้องคุ้มครองภัยให้กับข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้าสมหวังดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเถิด


เคล็ดลับการบูชาไอ่ไข่


 1.การขอพรหรือบนบานจุดธูป 3 ดอกตั้งนะโม 3 จบ ตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิษฐาน (ไม่ควรบนบานในวันพระ)


2. การแก้บนจุดธูป 1 ดอก แล้วบอกว่าสิ่งนั้น….สิ่งนี้...ได้สำเร็จสมปรารถนา แล้วจึงมาแก้บนให้ตาไข่ ขอตาไข่จงรับเอาของแก้บนเหล่านี้ไปด้วยเอยชื่อของที่ให้....เช่นไก่,ช้าง,รถ,เครื่องบินบังคับ ขอให้คำพูดหรือสิ่งรับปากไว้ได้หมดจากกัน ไม่เป็นพันธะสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


3.การถวายของปกติที่ไม่ใช่การแก้บนจุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ (ควรถวายในวันพระ,วันอังคาร,วันเสาร์ หรือตามความสะดวก)