ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 14 กันยายน 2563

#DailyTarot: Blood Type Series II

ข้อความจากทาโรต์รายวันตามหมู่เลือด | 14 กันยายน 2563

“การที่อยากรู้ไปซะทั้งหมด ไม่ได้ทำให้สบายใจขึ้น” 

..........


#A : อาจจะต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้กับตัวคนเดียว… กดดันหน่อยแต่จะปลอดภัย

#B : อย่าทิ้งความหวัง อย่าละความพยายาม… เรื่องที่รอคอยบางอย่างไม่จำเป็นต้องรอฟ้าหลังฝน 

#AB : บางโอกาสคนรอบข้างอาจช่วยอะไรมากไม่ได้… ต้องใช้ความพยายามของตัวเองล้วน ๆ  

#O : สถานการณ์ตอนนี้อาจเป็นที่สบายใจที่สุด จนไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยน เพราะกลัวว่ามันจะไม่เหมือนเดิม

 

..........

Deck : “New Era Elements Tarot”

Teller : “ดร.นัท เดอะ ทาโรต์”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท