บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของคนเกิดวันศุกร์

รูปร่างอวบเจ้าเนื้อผิวขาวท้วมดูสมบูรณ์ใบหน้ามนกลมหน้าผากกว้างริมฝีปากอิ่มยิ้มเก่งร่าเริงแจ่มใสมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีรสนิยมการแต่งตัวดีพูดจาเชื่องช้าน่าฟังน้ำเสียงอ่อนโยนอบอุ่นอ่อนหวานละมุนละไมเป็นที่ติดใจของผู้ฟังมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นกันเองกับคนอื่นเข้ากับคนง่าย

จิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นชอบดนตรีและศิลปะมีอารมณ์อ่อนไหวใส่ใจเรื่องอาหารการกินเน้นรสชาติดีและมีบรรยากาศที่รื่นรมย์สุนทรีย์มีระดับรักความสะดวกสบายฝักใฝ่ในกามราคะและเสพสุขมากในบางครั้ง

สติปัญญาคิดการละเอียดรอบคอบมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการประนีประนอมและหาเหตุผลที่ดีมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในด้านการรู้จักใช้จิตวิทยาในการต่อรองหรือปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด