ดูอดีตชาติ จาก ดาวราหู

North node  คือ ราหู คือ Soul Massion  บางทีเรียก life task 


ราศี ของราหูเหนือ ด้านบวก เพื่อให้บรรลุ ภารกิจแก้กรรม และ สร้างอนาคตใหม่ ดีกว่า 

เรือน  คือ เรื่องราวที่เราต้องใช้ในการเรียนรู้ คุณสมบัติของราศีให้สำเร็จ 

ราศี ของ ราหูใต้  ลักษณะนิสัย ด้านลบ  จนกลายเป็นพฤติกรรมซ้ำซาก ที่ต้องแก้ไข

เรือน  เรื่องราว ที่เคยทำผิด ซ้ำซากมาก่อน 


เรื่องราวในอดีต ดูจาก ดาวราหู อยู่ในราศี มิถุน 

ในอดีตชาติ  มักหลบเร้นกายในป่าเขา  ย้ายที่ปักกลดไปเรื่อยๆ  มักศึกษาสนใจเรื่องของศาสนาปรัชญา ด้วยตนเอง ชินกับการไม่อยากเป็นที่ เท่าไหร่นัก  บางตำราบอกว่า เป็นนักบวชที่เดินทางหางสัจธรรม มาหลายชาติ  ทำให้ เกิดการ ติด คิดด้วยตัวคนเดียวเอง ว่า เรื่องนี้ดี ไม่ปรึกษาใคร ยึดถือ ความคิดตนเองเป็นใหญ่  ชาติภพนี้ ต้องเรียนรู้ การออกสังคม การเผชิญโลกภายนอก และ รับฟังคนอื่นๆ  ไม่ว่า ในชาตินี้ จะแต่งงาน หรือ เป็นโสด ยังคงมีดวงจิตที่ คิดพิจารณา อยู่คนเดียวเสมอ 

ร่างกาย และ จิตใจโหยหา ธรรมชาติ เช่น ขี่ม้า ปีนเขา  และ ชอบอ่านหนังสือ วรรณกรรมต่างๆ 

ในชาตินี้ ต้องหัด สื่อสาร และ อยู่ร่วมกับสังคม  พัฒนาทักษะ การฟังความคิด เห็นคนอื่น และ เข้าร่วมสังคม ฝึกฝนการอ่านออกเสียง เพื่อให้ พัฒนาการสื่อสาร ที่นอกจาก การเขียน และ จะรู้ว่า การที่มี Connection เพื่อนฝูงเยอะ นั่นดีต่อใจ มากๆ ค่ะ  ท้ายสุดแล้ว นำความรู้มาแบ่งปันผู้อื่น  และ พัฒนาความรู้ที่มี ผ่านการสื่อสาร การเขียน การพูด และ การสอน

เรือน 7  ชาตินี้ ควรพัฒนาด้านบวก กับ เรื่องคู่ หรือ แม้แต่ เพื่อนฝูง ชาตินี้ มาเรียนรู้ บทเรียน ของความสัมพันธ์ ละทิ้ง ความเห็นแก่ตัว อุทิศตนเพื่อคนที่รักอย่างเต็มที่  พัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม 


ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ 

มี Live สด เกือบทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 12.30-13.30 น

บริการดูดาว ราหู อดีตชาติ  มีราคา 99 เหรียญค่ะ 


พี่อี๊ด Doljaitarot