200 ชื่อจริงลูกชายมงคล พร้อมความหมาย ตั้งให้ลูกชายชีวิตเจริญรุ่งเรือง!

    The Asian Parent กลับมากับชื่อลูกชายมงคล เพราะชื่อ เป็นสิ่งแทนตัวตน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็มักจะเลือกตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคลให้กับลูก โดยเชื่อกันว่า การตั้งชื่อมงคล เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตของทารกแรกเกิด อีกทั้งยังเชื่อกันว่า หากตั้งชื่อลูก ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ และมีความหมายที่ดีนั้น จะทำให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม รวม 200 ชื่อจริงลูกชายมงคล พร้อมความหมาย ตั้งให้ลูกชายชีวิตเจริญรุ่งเรือง!


ชื่อจริงลูกชายมงคล พร้อมความหมาย ตั้งให้ลูกชายชีวิตเจริญรุ่งเรือง!


1. กานต์ แปลว่า อันเป็นที่รัก

2. รุ่งรดิศ แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง

3. สุภวัฒน์ แปลว่า เจริญก้าวหน้า

4. ชนธัญ แปลว่า คนมีโชค

5. จิรายุ แปลว่า อายุยืนยาว

6. กวินกานต์ แปลว่า ผู้ดีงาม

7. ชัชวาลย์ แปลว่า รุ่งเรือง

8. สุขอนันต์ แปลว่า ผู้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

9. นราธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน

10. ภักดี แปลว่า จงรัก

11. ภวิศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในโลก

12. ภวัต แปลว่า ผู้เจริญ

13. ปองพล แปลว่า มุ่งหวังซึ่งพลัง

14. เมธวิน แปลว่า มีปัญญา

15. มาวิน แปลว่า มาเป็นที่หนึ่ง

16. โชคอนันต์ แปลว่า มีโชคไม่มีที่สิ้นสุด

17. อรรถพล แปลว่า กำลังทรัพย์

18. สิปปกร แปลว่า สร้างศิลปิน

19. ทักษกร แปลว่า ผู้ชำนาญ

20. ชาญวิทย์ แปลว่า ทำให้เกิดความชำนาญ

21. ณภัทร แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

22. พงษ์ปกรณ์ แปลว่า เกี่ยวข้องกับความอดทน

23. พัทธนันท์ แปลว่า มีความสุข

24. ก้องเกียรติ แปลว่า มีชื่อเสียง

25. อุดม แปลว่า มากมาย

26. ศุภโชค แปลว่า โชคดี

27. พนัส แปลว่า ป่า

28. มนต์ทัช แปลว่า เด่นด้วยมนต์

29. ภูมิใจ แปลว่า ปลาบปลื้ม

30. รัชชานนท์ แปลว่า ยินดีในสมบัติ

31. ราเชน แปลว่า ไม้หอมชนิดหนึ่ง

32. ธนันชัย แปลว่า ผู้มีทรัพย์และชัยชนะ

33. ชนันธร แปลว่า ค้ำจุน

34. ชรัน แปลว่า การต่อสู้ที่มีชัยชนะ

35. ศักดิ์สิทธิ์ แปลว่า สำเร็จ

36. โอภาส แปลว่า แสงสว่าง

37. ยมล แปลว่า คู่

38. สาริน แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า

39. พริษฐ์ แปลว่า ประเสริฐสุด

40. ธนนท์ แปลว่า ผู้มีทรัพย์

41. ชลเทพ แปลว่า เทวดาแห่งน้ำ

42. ดิสพงศ์ แปลว่า เชื้อสายแห่งน้ำ

43. ดนัย แปลว่า ลูกชาย

44. ชยางกูร แปลว่า หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

45. เกริกพล แปลว่า ผู้มีพละกำลังมาก

46. ชัชพล แปลว่า กำลังแห่งนักรบ

47. กนกพล แปลว่า มีพลังคือทอง

48. ตฤน แปลว่า หญ้า

49. เขม แปลว่า ความภากรเกษม

50. กษาปณ์ แปลว่า เงินตรา

51. รามิล แปลว่า กามเทพ

52. จารุเดช แปลว่า มีเดชงาม

53. ฐากูร แปลว่า ที่เคารพ

54. โยธิน แปลว่า ผู้ชนะ

55. จิรายุ แปลว่า มีอายุยืน

56. ภากร แปลว่า พระอาทิตย์

57. เขมนันท์ แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

58. จรณ์ แปลว่า ความประพฤติดี

59. จิรกิตต์ แปลว่า มีชื่อเสียงยาวนาน

60. ยุรนันท์ แปลว่า ความสำราญ

61. ทิวากร แปลว่า พระอาทิตย์

62. ปราโมทย์ แปลว่า ความยินดี

63. ภาค แปลว่า ส่วน

64. บุษย์ แปลว่า ดอกบัว

65. ปัณณ์ แปลว่า หนังสือ

66. ปริชญ์ แปลว่า ผู้รอบรู้

67. ปัถย์ แปลว่า ผู้เหมาะสม

68. วีร์ แปลว่า ความกล้าหาญ

69. เวธน์ แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม

70. ไวทย์ แปลว่า มีความรู้

71. ศรณ์ แปลว่า ที่พึ่ง

72. พชรวิชญ์ แปลว่า คนกล้าหาญ

73. พชรดล แปลว่า คนกล้าหาญ

74. พชรพร แปลว่า ผิวงามดุจเพชร

75. คมสัน แปลว่า มีรูปร่างหน้าตาดี

76. เกษมสันต์ แปลว่า ชื่นชมยินดี

77. สุนทร แปลว่า ไพเพราะ

78. พินิจ แปลว่า ไตร่ตรอง

79. เศรษฐ์ แปลว่า ประเสริฐสุด

80. อัฑฒ์ แปลว่า ชายผู้ร่ำรวย

81. กาล แปลว่า เวลา

82. จิณณธรรม แปลว่า ประพฤติธรรม

83. พชร แปลว่า เพชร

84. พากย์ แปลว่า คำพูด

85. เจตน์ แปลว่า ความตั้งใจ

86. จิณณ์ แปลว่า ประพฤติดีแล้ว

87. ณัฏฐ์ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

88. ทินกร แปลว่า พระอาทิตย์

89. ยศกร แปลว่า บ่อเกิดของยศ

90. นาวิน แปลว่า คนเรือ

91. วายุบุตร แปลว่า บุตรพระพาย

92. อนุรักษ์ แปลว่า รักษาให้คงเดิม

93. สุรฤทธิ์ แปลว่า อำนาจวิเศษของเทวดา

94. นาวินทร์ แปลว่า ผู้ที่เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงในเรือ

95. ณิช แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์

96. ดนตร์ แปลว่า เสียงดนตรี

97. ดรณ์ แปลว่า ข้ามพ้นทุกข์

98. ดิษย์ แปลว่า เป็นมงคล

99. ธาม แปลว่า ยศศักดิ์

100. ธรรศ แปลว่า ความกล้าหาญ

101. ธัญญ์ แปลว่า รุ่งเรือง มั่งมี

102. ธนพล แปลว่า มีกำลังเป็นทรัพย์

103. คันธทรัพย์ แปลว่า เครื่องหอม

104. กริช แปลว่า หลักแหลม

105. รัฐนนท์ แปลว่า เป็นที่รัก

106. จาตุรงค์ แปลว่า มีองค์ 4

107. ไกร แปลว่า เก่ง กล้า

108. กมลภพ แปลว่า เกิดจากดอกบัว

109. กมลภัทร แปลว่า ประเสริฐดุจบัว

110. กช แปลว่า ดอกบัว

111. ทักษ์ แปลว่า ขยัน ฉลาด

112. นนท์ แปลว่า ความสนุก

113. อาชว์ แปลว่า ความซื่อตรง

114. ปาล แปลว่า รักษา คุ้มครอง

115. คูน แปลว่า ชื่อหนึ่งของต้นราชพฤกษ์

116. เพชร แปลว่า เครื่องประดับ

117. ญาณ แปลว่า ผู้ฉลาด

118. พจน์ แปลว่า ความจริง

119. มนต์ แปลว่า คำสิริมงคล

120. กฤชพล แปลว่า กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง

121. ขจรเดช แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

122. ขจรฤทธิ์ แปลว่า มีอำนาจแผ่นไปทั่ว

123. ขจรลาภ แปลว่า รุ่งเรืองไปด้วยโชค

124. ปิญชาน์ แปลว่า ผู้ประเสริฐดั่งทองคำ

125. ต้นคิด แปลว่า ผู้ริเริ่ม

126. ขจรศักดิ์ แปลว่า ความรุ่งเรือง

127. จิรภัทร แปลว่า ผู้ดีงามตลอดกาลนาน

128. จิระเดช แปลว่า มีอำนาจตลอดกาล

129. จิระพันธ์ แปลว่า เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน

130. จิระศักดิ์ แปลว่า ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล

131. ชวินทร์ แปลว่า มีเชาวน์เป็นใหญ่

132. ชวินบุตร แปลว่า ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา

133. ชัชชัย แปลว่า ชัยชนะของนักรบ

134. เดชทัต แปลว่า ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก

135. สิทธิกร แปลว่า ให้สำเร็จ

136. ชาติชาย แปลว่า สมกับบุรุษ

137. ชนาธิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

138. สุริยะ แปลว่า ดวงอาทิตย์

139. เดชาธร แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

140. เด่นภูมิ แปลว่า มีภูมิดีเด่น

141. ตนุภัทร แปลว่า ดีงามด้วยตนเอง

142. ตรัยรัตน์ แปลว่า แก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

143. ธำรงศักดิ์ แปลว่า รักษาอำนาจไว้

144. ธีรฉัตร แปลว่า ร่มของนักปราชญ์, มีความฉลลาดเป็นเกราะกำบัง

145. ธีรโชติ แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

146. บุญญานนท์ แปลว่า ผู้ยินดีในบุญ

147. บุรินทร์ แปลว่า รวงผึ้ง

148. กฤชพล แปลว่า กำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง

149. กฤษกร แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

150. กฤษฎา แปลว่า กระทำแล้ว

151. ครองภพ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

152. ครองยศ แปลว่า รักษาตำแหน่งไว้

153. ครองลาภ แปลว่า มีโชควาสนาอยู่เนือง ๆ

154. จิรชยา แปลว่า มีชัยนาน

155. จิรภาส แปลว่า รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด

156. จิรายุ แปลว่า มีอายุยืน

157. จุฑากรณ์ แปลว่า พิธีไหว้จุกเด็ก

158. ชัยณรงค์ แปลว่า นักรบผู้มีชัยชนะ

159. ญาณวุฒิ แปลว่า เจริญด้วยความรู้

160. ญาณศรณ์ แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

161. ญาณากร แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก

162. ณัฐกรณ์  แปลว่า นักปราชญ์, ผู้ฉลาด

163. ณัฐปคัลภ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ

164. ภัคพล แปลว่า กำลังแห่งโชค

165. บวรวิชญ์ แปลว่า ผู้ฉลาดล้ำเลิศ

166. บูรณ์พิภพ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ

167. ปวรปรัชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง

168. ปวริศ แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

169. พรรณเชษฐ์ แปลว่า พระพรหม

170. พรรษวุฒิ แปลว่า ความรู้อันประเสริฐ

171. พรหมพิริยะ แปลว่า มีความเพียรประเสริฐ

172. พุฒิพงศ์ แปลว่า เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ

173. พุฒิสรรค์ แปลว่า สร้างความเจริญ

174. ภรัณยู แปลว่า ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, พระอาทิตย์

175. ภัคพล แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

176. ภากร แปลว่า ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์

177. รณพีร์ แปลว่า วีรบุรุษในสนามรบ

178. รพีพงศ์ แปลว่า สกุลแห่งพระอาทิตย์

179. วิชชาบูรณ์ แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความรู้

180. วิชญ์ภาส แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

181. วิษณุสรรค์ แปลว่า วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ

182. คช แปลว่า ช้าง

183. ไท แปลว่า อิสรภาพ

184. พุด แปลว่า ชื่อไม้พุ่ม

185. ภา แปลว่า รัศมี

186. ทรัพย์ แปลว่า เงินทอง

187. ภีม แปลว่า น่าเกรงขาม

188. กรณ์ แปลว่า เครื่องมือ

189. ภิญโญ แปลว่า ยิ่งขึ้น

190. กฤตนัย แปลว่า ผู้มีนโยบายดี

191. ภคพร แปลว่า มีโชคเป็นพร

192. เขมนัทต์ แปลว่า ความสบายใจ

193. จิตริน แปลว่า นักวาด

194. จิรันตน์ แปลว่า เวลานาน

195. ฉัตรพล แปลว่า กำลังแห่งฉัตร

196. เมธัส แปลว่า ผู้มีปัญญา

197. ภูวดล แปลว่า แผ่นดิน

198. เมฆคินทร์ แปลว่า เม

199. ดิเรก แปลว่า พิเศษ

200. ใบบุญ แปลว่า ส่วนบุญที่ปกป้อง