คาถากำลังราชสีห์

ภาพโดย Alexas_Fotos จาก Pixabay 

คาถากำลังราชสีห์

พุทโธราชะสีโห จะ มะหานามัง เทวันตัง สิหะนาทัง พุทธัง ระสะสิ

ระสะเตเชนะ มะระปัตโตปะรา เชยยัง พุทธะสังมิ ปาสุอุชา อิสะปะมิ


เสกน้ำล้างหน้า เสริมความมีอำนาจ