ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 26 ธันวาคม 2563

#DailyTarot: Blood Type Series 

“คำถามบางข้อก็มีคำตอบอยู่แล้วในใจ” 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 26 ธันวาคม 2563

..........


#A 

[งาน]  ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะต้องใช้ความใจเย็นมากเป็นพิเศษ จะประสานงานจะผ่านไปได้ด้วยดี

[เงิน]  การติดตามหนี้สินหรือส่วนที่ควรจะเป็นของเราจะประสบความสำเร็จดี แต่สิ่งสำคัญอย่าลืมการแบ่งปันและการมีน้ำใจ

[ความรัก] บางเวลาความรักความสัมพันธ์อาจจะดึงชีวิตออกจากสิ่งที่ควรทำออกไปบ้าง ให้ปรับความเข้าใจเราใส่ใจในสิ่งที่ควรทำให้มากที่สุด  


#B 

[งาน] การทำงานวันนี้จะดำเนินไปได้ด้วยความราบเรียบและสำเร็จชนิดที่เรียกว่าคุ้มความเหน็ดเหนื่อย 

[เงิน] การเงินวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามใจที่คิดหวัง การติดตามหรือข้อตกลงต่างๆอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ 

[ความรัก] ไม่ว่าความรักจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็จะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของตัวเอง  


#AB 

[งาน] ที่ผ่านมาทำงานด้วยความใส่ใจหรือไม่ผลงานที่ได้จะสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในวันนี้ มีน้ำนมไม่ต้องใส่ใจมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะต้องใส่ใจมากขึ้น

[เงิน] ภาวะทางการเงินค่อนข้างมีปัญหา ชักหน้าไม่ถึงหลัง วันนี้พยายามอย่าลงทุนหรือใช้จ่ายอะไรที่เป็นมูลค่าสูง

[ความรัก] ความรักความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อาจมีความเข้าใจตัวเองและเข้าใจในความสำคัญมากขึ้น  


#O 

[งาน] จะได้รับข่าวหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการงาน ผู้ร่วมงานจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ 

[เงิน] สภาพทางการเงินค่อนข้างนิ่ง อาจมีคำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

[ความรัก] ในวันนี้จะมีโอกาสเข้าใจในบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ความกังวลแล้วความร้อนใจจะลดลง  

 

 

..