ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 28 ธันวาคม 2563

#DailyTarot: Blood Type Series 

“รับรู้สิ่งที่ผิดพลาด… แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ถูกต้อง” 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 28 ธันวาคม 2563

..........


#A 

[งาน] มีโอกาสเรื่องงานมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่เป็นงานเฉพาะ แล้วต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเอง  

[เงิน] เรื่องของการเงินกำลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พยายามและอดทนอีกนิดเพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่อไปให้ได้ 

[ความรัก] กำลังจะหลุดพ้นออกจากความไม่สบายใจ แต่ก็ควรจะระมัดระวังที่จะเผลอใจไปรักใครยังไม่รู้เนื้อรู้ตัว     


#B 

[งาน] การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้อตกลงในการทำงานหรือการสัมภาษณ์การจะผ่านไปอย่างราบรื่น  

[เงิน] การจัดการเรื่องการเงินกำลังจะเป็นไปอย่างราบรื่น มีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเงินก้อนใหญ่ อาจจะได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่น 

[ความรัก] มีโอกาสที่จะได้ทะเลาะกันเล็กๆกับคนในความรักความสัมพันธ์ แต่มันก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป    


#AB 

[งาน] บรรยากาศในการทำงานจะมีความสุขและประสบความสำเร็จมาก แต่ก็อาจจะมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย  

[เงิน] การเงินมีแนวโน้มที่จะผ่านไปได้ด้วยดี มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ น่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่ 

[ความรัก] คนมีความสัมพันธ์คาดหวังที่จะได้รับอะไรบางอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดควรให้เวลาใส่ใจมีความสัมพันธ์กันบ้าง  


#O 

[งาน] การทำงานจะราบรื่นดี การขอความร่วมมือหรือการทำความตกลงเกี่ยวกับการงานการสอบสัมภาษณ์และการสมัครงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น  

[เงิน] จะมีเกณฑ์การเสียเงินมากโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการเดินทาง หรือการจำเป็นจะต้องไปในที่ที่ไม่รู้จัก หรือการจ่ายเงินกับเรื่องที่ไม่ได้คาดคิด 

[ความรัก] ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมีปัญหาอาจจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องประคับประคองความรักไปให้ตลอดรอดฝั่งซึ่งไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่    

 

 

.......... 

De