ชะาชีวิตคนเกินวันอาทิย์

หญิงชายผู้ใดเกิดวันอาทิย์            ผู้นั้นใจจิตจะพลันมักง่าย

ทำการเสมอตัวดีชั่วใดใด              ทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ

จะมีผู้ใหญ่ เป็นผู้อุปถัมภ์               เจรจาเลิศล้ำ ไม่มีความผิด

น้ำใจซื่อรง คงสัย์ต่อมิตร               รักง่ายในจิต  ไม่คิดเสียดาย

ถ้อยความมาต้องถึงสองสามราย    รักแล้วกลับกลายมาดีภายหลัง

เมื่อน้อยไร้ทรัพย์ใหญ่กลับมั่งคั่ง    บริบูรณ์พร้อมพรั่งแต่จากที่อยู่

จิตใจใหญ่นักมักฃอบเจ้าชู้            จะมีความรู้เป็นที่สำคัญ