รวมคาถาเรียกผู้ คาถาความรัก คาถาเรียกเนื้อคู่ ไม่อยากโสดแล้วต้องมู!

    รวมคาถาเรียกผู้ คาถาเรียกเนื้อคู่ โสด เศร้า เหงา อกหัก มาทางนี้จ้า #สวดทุกวัน ปังแน่นอน

.

คาถาเรียกหาเนื้อคู่(ตั้งนะโม 3 จบ)

ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ ปัจจะบันนะ

หิเตนะ วา เอวันตัง ชะยะเต เปมัง

อุปะลัง วะ ยะโส ธะเภฯ


ทริคเสริมรัก : สวดเท่าจำนวนอายุ กลางคืนจะฝันเห็นเนื้อคู่

-------------------------------------------------

คาถาเรียกแฟนเก่าคืนมา(ตั้งนะโม 3 จบ)

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ

นากาโร โหติสัมภโว อนุปะทิฏฐานัง

วุตตะโยคะโต นะธา นาธาหิตังเทวัง นะระเท

เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ

นะมามิสุคะชิตังฯ

-------------------------------------------------

คาถาออกเดทราบรื่น(ตั้งนะโม 3 จบ)

จันโทอะภกันตะโร

ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง

อิตภิโยปุริ โส

มะ อะ อุ อุ อะ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ


ทริคเสริมรัก : สวด 3 จบก่อนออกเดท

-------------------------------------------------

คาถาเพิ่มเสน่ห์ เนื้อหอมมีแต่คนหลงรัก(ตั้งนะโม 3 จบ)

โอมนะโมพุทธายะ

พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง

สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิเอหิชัยยะ

เอหิสัพเพชะนาพะหูชะนา เอหิ

-------------------------------------------------

คาถาแฟนรักแฟนหลง(ตั้งนะโม 3 จบ)

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า...(ชื่อแฟน)...รักสนิท

ธาจับจิต ยะจับใจ...(ชื่อแฟน)...นะหลงใหล

จับใจ...(ชื่อแฟน)...ให้มารัก นะโมพุทธายะ


ทริคเสริมรัก : สวดวันละ 3 จบWarning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15956.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15956.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15956.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15967.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15967.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15967.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412