ฉันจะมีเเฟนเป็นชาวต่างชาติไหม ?!?
แก้ไขคำผิดจากประเทษ --------> ประเทศ
แก้ไขคำผิดจาก จิปาทะ ---------> จิปาถะ