Pick a card เรื่องอะไรที่คุณต้องเจอ ในเดือนกุมภาฯนี้ - ไพ่กองที่ 3

Pick a card เรื่องอะไรที่คุณต้องเจอ ในเดือนกุมภาฯนี้ - ไพ่กองที่ 3

มีโอกาสที่จะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีต่อใจนัก เจอกับสิ่งที่ไม่เข้าหูเข้าตาสักเท่าไหร่ ระวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทำงาน โดยเฉพาะกับหัวหน้างาน หรือน้องๆ ที่เรียนอยู่ก็อาจมีปัญหากับอาจารย์ได้ เป็นช่วงที่เราต้องแบกรับปัญหาอยู่คนเดียว ไม่ค่อยมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเท่าไหร่นัก