คีย์เวิร์ดของแต่ละราศีในสัปดาห์นี้​ | 14-20 กุมภาพันธ์ ​2564

คีย์เวิร์ดของแต่ละราศีในสัปดาห์นี้

What keywords each sign should be expecting this week? 


(วันที่แบ่งตามหลักศาสตร์ตะวันตกนะคะ)


Aries - Transformation / Deep healing

Taurus - Helping hand from sister-like friend(s) 

Gemini - Partnership - someone who gives you company

Cancer - Answer the call

Leo - Have fun, don't be serious

Virgo - Change your energy

Libra - Divinely guidance / Information

Scorpio - Set things in motion

Sagittarius - Team work / Brainstroming 

Capricorn - Delayed / Be patient

Aquarius - Longing for home

Pisces - Share your voice


คีย์เวิร์ดเหล่านี้เป็นเพียงไกด์ไลน์ภาพรวมเท่านั้น​ ไม่ใช่คำทำนายแต่อย่างใด

ซึ่งอาจจะไม่ตรงทั้งหมดกับตัวคุณ แต่ก็ถือไว้เป็นคำแนะนำ/คำเตือนคร่าวๆก็ได้ค่ะ 😊