นิวมูนในราศีมีน อยากบอกอะไรคุณ? | 13 มีนาคม2564

นิวมูนในราศีมีน อยากบอกอะไรคุณ?

Divine Messages | the blessings from new moon in Pisces 


New Moon in Pisces เป็นโอกาสที่ดีแห่งการแสดงออกทางอารมณ์ แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นของขวัญแห่งโอกาสจากดวงจันทร์


เรามาดูกันว่านิวมูนคราวนี้เราจะได้รับข้อความอะไร

ถือเป็นสัญญาณให้เรารู้ตัวว่าควรจะทำอะไรยังไง


แต่ละข้อความเป็นเอเนอร์จี้โดยรวม

ห้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของแต่ละคนเอาเองตามความเหมาะสมนะคะ𝔸𝕝𝕚𝕔𝕖 🦋