เวทย์มนต์ของคุณใน Libra Full Moon คืออะไรนะ? | 28th March, 2021

เวทย์มนต์ของคุณใน Libra Full Moon คืออะไรนะ?

What Magick is for you in Libra Full Moon? 


เป็นการอ่านแบบเอเนอร์จี้โดยรวม อาจจะไม่ตรงกับคุณทั้งหมด

แต่ก็สามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ คำแนะนำหรือคำเตือนได้

วันที่ยึดหลักตามศาสตร์ตะวันตกค่ะ


♈ Aries = To reveal your gifts

♉ Taurus = Ability to cultivate love

♊ Gemini = Cleanse and Restore yourself

♋ Cancer = Fill yourself to feel others

♌ Leo = Ability to love the dark side

♍ Virgo = Ability of growing love

♎ Libra = Ability to set things in perfect balance

♏ Scorpio = You belong to paradise

♐ Sagittarius = Ability to set personal boundaries

♑ Capricorn = Ability to burn away the past

♒ Aquarius = It's time to lead

♓ Pisces = Ability to make your dream real


𝔸𝕝𝕚𝕔𝕖 🦋