ปรับดวงอาภัพคู่ แก้เคล็ดความรัก ให้มีแฟนกับเขาสักที

วิธีแก้เคล็ดดวงความรัก ปรับดวงอาภัพคู่


วิธีแก้เคล็ด

1. ถวายสิ่งของเป็นคู่ที่วัด เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน เทียนคู่ (9 คู่) ธงคู่ ผ้าคู่ หมอนคู่ เป็นต้น หรือบริจาคของเป็นคู่แก่คนอื่น

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงพระให้คู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน ร่วมพิธีเลี้ยงพระตอนเช้า

3. ถวายพวงมาลัยดอกรัก และดอกมะลิ ไหว้พระ บูชาพระ เป็นประจำ

4. หาต้นรักไปปลูกลงดินในบริเวณวัด (อย่าปลูกไว้บริเวณบ้านเด็ดขาด)

5. ถือพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เรียกง่ายๆ ว่าจงมีความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี และเมื่อเห็นผู้อื่นมีทุกข์ก็ไม่ควรซ้ำเติมเขา

6. ปลูกไม้ดอกหอม และว่านต่างๆ เช่น เสน่ห์จันทร์ เป็นต้น


ลองทำตามดูได้นะคะ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มีดวงอาภัพคู่ได้


#นุชมิตราพยากรณ์