หาราศีเกิดจาก วันเดือนปี และเวลาตกฟาก

การหาราศีเกิดด้วยตนเอง

เมื่อเรามีข้อมูล วัน / เดือน / เวลาตกฟาก เราก็สามารถหาราศีเกิดได้ด้วยตนเองแล้วนะคะ

ทีมงานตาณฑวะได้ทำตารางหาราศีเกิดมาให้บริการกันแล้วค่ะ