เจาะลึกดวงชะตาตามราศี

https://youtu.be/6k8wHk6uSZM

 


 

คนราศีกันย์

 

ทิศประจำราศี คือ ทิศใต้

 

อุปนิสัย

ราศีกันย์เป็นราศีธาตุดิน หมายถึง ความมั่นคง ความแน่นอน เป็นปึกแผ่น

ที่โหราจารย์ท่านได้เปรียบเทียบหญิงงามกับคนราศีกันย์ ก็เพราะคนราศีกันย์มีความเป็นผู้หญิงอยู่มาก คือมีนิสัย “ละเอียดถี่ถ้วน ขี้บ่น จู้จี้จุกจิก รักสวยรักงาม พิถีพิถัน” ชาวราศีกันย์มีความละเอียดถี่ถ้วนมากเป็นพิเศษ งานหยาบๆ ไม่ปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆ ชาวราศีกันย์มักจะขี้บ่น และด้วยความที่เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน คนราศีกันย์จึงมีนิสัยที่แสดงออกไปในลักษณะจู้จี้จุกจิก นอกจากนี้คนราศีกันย์เป็นคนรักสวยรักงาม ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีความพิถีพิถันอยู่เสมอ

 

เรื่องราวชาวกันย์

ชาวราศีกันย์ มีนิยามเป็นคน “ละเอียด พิถีพิถัน” นั่นหมายถึงว่าคนราศีนี้ไม่ได้มีแค่ความละเอียดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความละเอียดอ่อนที่งดงามวิจิตรด้วย และการใช้ความละเอียดกับทุกๆ เรื่อง จึงสะท้อนออกมาเป็นอาการจู้จี้ขี้บ่น  คนราศีกันย์มีความนิ่งเพราะเป็นธาตุดิน แสดงถึงความเป็น passive หรือถนัดการตั้งรับ ไม่ใช่คนประเภทที่จะไปเริ่มเปิดประเด็นอะไรกับใครก่อน ถึงจะทำได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขา 

 

ชาวราศีกันย์เป็นคนคิดสะระตะอยู่เสมอ ก่อนจะพูดหรือลงมือทำอะไรจะต้อง บวก ลบ คูณ หาร ว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสีย เมื่อผลออกมาเป็นประโยชน์จึงจะเริ่มดำเนินการได้

 

“การใช้วาจา” คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของชาวราศีกันย์เจริญสูงส่งขึ้นได้ ดังนั้น คนราศีกันย์ควรถือคติที่ว่า “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย” หรือ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท” คนราศีกันย์เดิมทีก็เป็นคนพูดจาอ่อนหวาน กิริยามารยาทอ่อนน้อม และเป็นคนคิดก่อนพูด ดังนั้นความสูงส่งของชีวิตจึงเป็นไปตามธรรมชาติของคนราศีนี้

 

ชาวราศีกันย์ไม่ค่อยชอบเรื่องงานวิชาการความรู้ เป็นคนไม่ยึดติดหลักการ และไม่ชอบการวางแผนล่วงหน้า

 

เดิมทีชาวราศีกันย์ขาดความถนัดในทางงานช่าง งานฝีมือ หรือ ทักษะต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา หรือดนตรี แต่คนราศีกันย์ก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องความละเอียดพิถีพิถัน ดังนั้น ถ้าได้ลงมือลงแรงฝึกฝนในงานด้านทักษะฝีมือแล้ว หวังได้เลยว่าชาวราศีกันย์จะได้ผลเป็นคนมีฝีมือดีทีเดียว

 

คนราศีกันย์เป็นคนอดทน รอบคอบ มีความสุขุม ระแวดระวังดี ทั้งยังคิดสะระตะเก่ง ดังนั้นเมื่อตัดสินใจสิ่งใดก็เป็นที่ยอมรับและผู้คนให้ความนิยมชมชอบการตัดสินใจของคนราศีนี้

 

ด้วยการเจรจาแบบปากเป็นเอก ส่งผลให้คำพูดของคนราศีกันย์มักได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย จึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจของคนในละแวกบ้านที่อยู่อาศัย เช่น คนในซอยเดียวกัน หรือ บริวารในบ้านที่ทำงานให้ก็มีความเกรงกลัวต่อคนราศีนี้


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15978.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15978.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15978.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412