ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 19 เมษายน 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ถึงเวลาทำให้ดีที่สุด...ก็จะได้สิ่งที่ดีกว่า” 

( 9 of Pentacles • 5 of Swords • King of Pentacles )

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 19 เมษายน 2564

..........


#A 

[งาน]  จะได้เจอบรรยากาศการทำงานที่ค่อนข้างสบาย แม้ว่าบางจังหวะจะรู้สึกกดดันแต่ก็เป็นความรู้สึกที่คิดไปเอง

[เงิน]  จะได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดี  ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวมีความสุขและมีความละเอียดอ่อน

[ความรัก]  บางเรื่องราวอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็จะจบได้ด้วยดี


#B 

[งาน]   ในใจอาจจะมีความระลึกได้ว่าอยากอู้งาน… อยากทำตัวเองให้มีความสุข การงานวันนี้อาจสะดุด 

[เงิน]   จะเกิดปัญหาที่มาจากความผิดพลาดของตัวเอง สิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้วางแผนเอาไว้

[ความรัก]  เรื่องบางอย่างที่ไม่อยากให้เกิดกลับจะเกิดขึ้น แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วก็จะกลับไปแก้ไขไม่ได้


#AB 

[งาน]  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องดูแลรับผิดชอบเองคนเดียว 

[เงิน]  จะมีกิเลสบางอย่างเข้ามากระเทือนจิตใจ บางอย่างที่ไม่จำเป็นแต่ก็แค่อยากได้ แล้วถ้าทนได้ก็จะมีความสุขมากกว่า 

[ความรัก]  บรรยากาศในความรักความสัมพันธ์ต่างๆมีความสุข มีโอกาสที่จะได้พบเพื่อนเก่า แฟนเก่า และบรรยากาศเก่าๆที่เคยคิดถึง


#O 

[งาน]  จะได้เจอโอกาสเหมาะที่จะได้ทำอะไรตามใจ เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองบ้างว่าจะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ  

[เงิน]  มีรายจ่ายเข้ามาหนักมาก บางอย่างไม่อยากจ่ายแต่ก็จำเป็นต้องจ่าย ส่วนรายรับก็น่าจะคงที่ 

[ความรัก]  ทำเหมือนกับเหนื่อยความสัมพันธ์แล้วอยากจะรับ สุดท้ายก็แค่เรื่องล้อกันเล่น 


.......... 

Deck : “The Book of Shadow Tarot Volume 2”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท