คาถาแก้วมณีโชติ

คาถาแก้วมณีโชติ


นะอุกะอะ นะมะมะอะ มะอุมะมะ อะนะอะมะ อะอุอุมะ อุนะอุอะฯ


คาถานี้ช่วยได้หลายอย่าง ค้าขายดี ปกป้องคุ้มภัย ให้ภาวนาไว้เถิด ประเสริฐนักแลWarning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15820.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15820.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15820.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412