คาถาแก้วมณีโชติ

คาถาแก้วมณีโชติ


นะอุกะอะ นะมะมะอะ มะอุมะมะ อะนะอะมะ อะอุอุมะ อุนะอุอะฯ


คาถานี้ช่วยได้หลายอย่าง ค้าขายดี ปกป้องคุ้มภัย ให้ภาวนาไว้เถิด ประเสริฐนักแล