คาถาบูชาพระภูมิ

คาถาบูชาพระภูมิ

อัคคีทานัง จีรังหนตฺ ทิพย์พะจักขุ อนัตตา มหาจักขุ ชะวันเต พุทธะบูชามิ


หรืออีกบทหนึ่ง

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิวายะนิวะ อันตะลิกเขตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

พุทธธัง นะมัสสาสุ วัตถิโหตุ

ธัมมัง นะมัสสาสุวิตถิโหตุ

สังฆัง นะมัสสาสุวัตถิโหตุ