คาถาผูกรัก


คาถาผูกรัก


พุทธัง รัตตะนัง

ธัมมัง รัตตะนัง

สังฆัง รัตตะนัง

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

ทำให้เขาคิดถึงเรา ถ้าเสกคาถาใส่หมอนจะทำให้ไม่ฝันร้าย


คาถามหาระรวย


โอมนะโมพุทธายะ

พุทธัง สะระติ

ธัมมัง สะระติ

สังฆัง สะระติ

จิตตังสะมาเรมะมะเอหิ

เอหิชัยยะ เอหิสัเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ
Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15982.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15982.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15982.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412