ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 16 พฤษภาคม 2564

#DailyTarot #BloodTypeSeries 

“ที่รออยู่… ก็ยังต้องรอไปก่อน” 

The Hanged Man • Ten of Pentacles • Six of Pentacles 

ดวงรายวันตามหมู่เลือด | 16 พฤษภาคม 2564  

..........


#A 

[งาน]  ถ้าไม่นับเรื่องความวอกแวกของตัวเอง การทำงานในวันนี้ก็จะไอ้รอดตลอดรอดฝั่ง

[เงิน]  การเงินของวันนี้จำเป็นจะต้องมีแรงส่ง… ใช้สติก่อนใช้เงิน หากมีโอกาสทำบุญทำทานก็จะดีมาก 

[ความรัก]  เรื่องเดิมๆกำลังจะกลับมา… ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ความคิดถึงจะกลับมาอีกครั้ง 


#B 

[งาน]  การทำงานที่มีการคิดนอกกรอบ หรือการผลิตอะไรใหม่ๆจะประสบความสำเร็จดีมาก 

[เงิน]  ตั้งเตือนตัวเองว่าอย่าใช้เงินเกินจำเป็น ยังมีโอกาสที่จะ F สินค้ามาแบบไม่รู้ตัว 

[ความรัก]  ความใกล้ชิดอาจจะก่อตัวขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นก็ได้ ความสัมพันธ์มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น 


#AB 

[งาน]  การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การทำงานเป็นหมู่คณะ โครงการขนาดใหญ่มีโอกาสสำเร็จมาก

[เงิน]  การค้าขายอาจไม่ได้กำไรมาก ข้อตกลงอาจจะถูกบิดพริ้ว มีการใช้เงินเกินความจำเป็น

[ความรัก]  สิ่งที่ทำไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าไม่รัก เพราะเข้าใจว่ารักจึงได้ทำลงไปแบบนั้น 


#O 

[งาน]  มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายทำงานอะไรบางอย่างที่เป็นพิเศษ ได้ฤกษ์เริ่มต้นงานใหม่ๆ 

[เงิน]  สำหรับวันนี้การเงินผูกพันอยู่กับของมีค่า อาจจะได้เงินมามากและก็อาจจะเสียเงินไปมาก 

[ความรัก]  ความสัมพันธ์พยายามมอบให้ใครสักคนหนึ่งจะไม่ได้รับการตอบสนอง… แต่มีผลต่อจิตใจ 


.......... 

Deck : “Everyday Tarot”

Teller : “ดร.นัท พ่อมดเล่าดวง”

เพจ ข้อความจากทาโรต์ โดย พี่นัท

http://moredoo.me