Pick a Card เหตุผลที่เรายังผิดหวังในความรักซ้ำ ๆ - ไพ่กองที่ 1

Pick a Card เหตุผลที่เรายังผิดหวังในความรักซ้ำ ๆ - ไพ่กองที่ 1

คุณเป็นคนชอบเปรียบเทียบ มีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูง พอรู้สึกสนใจใคร หรือเริ่มต้นคุยกับใครคนใหม่ ก็ชอบเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนเก่า ๆ ที่เคยคบเคยคุยมา  พอเลือกไปเลือกมาสุดท้ายก็เลยยังต้องโสดต่อไป