คาถาเรียกหัวใจคน เมตตามหานิยม ผู้คนรักใคร่

คาถาเรียกหัวใจคน

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ ครั้ง)

อิติปิโส ภะคะวา ฯลฯ พุทโธ ภควาติ พุธธัง ปูเชมิฯ

สวาขาโต ฯลฯ วิญญูหิติ ธัมมัง ปูเชมิฯ

สุปฎิบันโน ฯลฯ โลกัสสาติ สังฆัง ปูเชมิฯ

 

พุทธังเชยยะเมตตา สีวะลีจะมะหาเถโร สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

ธัมมังเชยยะเมตตา สีวะลีจะมะหาเถโร สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

สังฆังเชยยะเมตตา สีวะลีจะมะหาเถโร สัพพะลาภัง ภะวันตุเมฯ

 

พุทโธนะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตา จะ มหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา สมณี

พราหมณี พรหมณา ทาสี ทาสา สัพพะ สิเนหา จะปูชิโต

สัพพะสุขัง จะ มหาลาภัง ภะวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติฯ

 

ธัมโมนะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตา จะ มหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา สมณี

พราหมณี พรหมณา ทาสี ทาสา สัพพะ สิเนหา จะปูชิโต

สัพพะสุขัง จะ มหาลาภัง ภะวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติฯ

 

สังโฆนะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

นะโมพุทธายะ มะอะอุ เมตตา จะ มหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา สมณี

พราหมณี พรหมณา ทาสี ทาสา สัพพะ สิเนหา จะปูชิโต

สัพพะสุขัง จะ มหาลาภัง ภะวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติฯ

 

พุทธัง พุทโธ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สังโฆ สังฆัง

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธินิรันตะรัง สิระสานะมามิหัง

อิเอหิ เอหิ สวาเอหิ เอหิ สุเอหิ เอหิ มะอะอุ จิตตัง พรหมณิยัง

พระพายเจ้าเอ๋ย จงพัดเอาดวงจิตของคน ทั้งหลายมาสู่ดวงจิตของข้าพเจ้า

ให้รักใคร่ข้าพเจ้าด้วยเถิดหนา ยาวะชีวัง มุทุจตตัง ปิยังมะมะอาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ ปะริเทวันติ เอหิ มะมะฯ

 

คาถานี้เมื่อสวดเป็นประจำเช้าเย็นผู้คนจะรักใคร่ นำลาภผลมาให้ เป็นเมตตามหานิยมดีนักแล

แม่หมอมีเจตนาอนุรักษ์ไว้ซึ่งคาถาโบราณ แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้อ่านว่าควรไปปรับใช้หรือไม่อย่างไรค่ะ

- แม่หมอจินนี่ ยิปซีอ่านใจ -