3คาถา พางานรุ่ง

คาถาเมตตา

สัพเพ พุทธชะนาจิตตัง

นะมะ การานุภาพ เวนะ

มะอะอุ อะเนกา อันตะรายาปิ

นะโมพุทธายะ วินาสันตุ

ท่องก่อนไปติดต่อราชการ หรือพบผู้ใหญ่ เข้าหาเจ้านาย

จะได้รับความเมตตา

++++++++++++++++++

 

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

โม อาคะโม จะอาจาริยะ

นะ มะพะทะ อาคะโมจะ

นะ เมตตา โมกรุณา

จะ ภะกะสะ อะคะโมจะ

อนุ ปะทิฎฐานัง วุตตะโย คะโต

เรียกคนให้นิยมชมชอบ ใครเห็นใครรัก แม้ศัตรูคู่อาฆาต ก็ใจอ่อน

 

++++++++++++++++++++

 

คาถาศิริมงคล

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา

จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ

อะเสสะโต เมตตากรุณายัง

ทะยาวิสา โสปิยามะนา โปเม

สัพพะโลกัสสมิง

ถ้าไปแสวงหาลาภจะได้ลาภ ค้าขายดี


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15967.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15967.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15967.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412