คำแนะนำประจำสัปดาห์ 15-22 สค

คำแนะนำประจำสัปดาห์  15 สิงหาคม ถึง 22 สิงหาคม 2564 

ในเวลาที่สับสน และวุ่นวาย จิตวิญญาณที่หลับใหลได้ตื่นรู้ 

เราได้รับข่าวสารหลายๆทาง ขอให้เลือกรับ ข้อมูลที่ถูกต้อง สิ่งใดเป็น

สัจธรรม สิ่งใดคือเรื่องธรรมชาติ ย่อมตั้งอยู่ดับไป เรื่องของโรคร้ายที่กำลัง

คร่าชีวิตเราตอนนี้ ย่อมหายไปได้ เพียงแต่ต้องอดทน สิ่งที่พระพิฆเนศบอก 

ทั้งสองสำรับคือ ความเอื้ออาทรต่อกัน generosity ใช้เวลาในการมองหาสิ่ง

ดีๆ ในเพื่อนมนุษย์  และ พร้อมที่มอบกำลังใจให้กับผู้อื่น  ดูแลตนเอง และผู้

อื่นด้วยความ เคารพ และ ยอมรับ 

พี่อี๊ด @doljaitarot