ตำราดูเนื้อคู่(พม่า)

ตำราดูเนื้อคู่(พม่า)

จุลศักราชปีเกิด(จ.ศ. = พ.ศ. - 1181)+เลขประจำวันเกิด ได้เท่าไหร่เอาไปหาร7ทายตามคำทำนายเศษนั้นๆ

เศษ1           เป็นคนผิวขาวแดง ปากแดงธรรมชาติ

เศษ 2          ผิวขาวแดง พูดเก่ง ปากเปราะ

เศษ3           ผิวขาว รูปร่างสันทัน หน้าตาดี ใจดี มีเสน่ห์

เศษ4           ผิวดำแดง ขรึม สงบเสงี่ยม พูดน้อย

เศษ5           ผิวขาว สูง บางเพรียว

เศษ6           ผิวเนียน หรือผิวสองสี ไม่ขาวไม่คล้ำ ขยัน

เศษ7           พูดเก่งหน้าเชื่อถือ มั่นใจในตนเองว่าเด่นกว่าใคร ไม่ค่อยฟังใคร

ส่วนหนึ่งตำรา อ.พิรุฬห์