ตำราดูเนื้อคู่(พม่า)

ตำราดูเนื้อคู่(พม่า)

จุลศักราชปีเกิด(จ.ศ. = พ.ศ. - 1181)+เลขประจำวันเกิด ได้เท่าไหร่เอาไปหาร7ทายตามคำทำนายเศษนั้นๆ

เศษ1           เป็นคนผิวขาวแดง ปากแดงธรรมชาติ

เศษ 2          ผิวขาวแดง พูดเก่ง ปากเปราะ

เศษ3           ผิวขาว รูปร่างสันทัน หน้าตาดี ใจดี มีเสน่ห์

เศษ4           ผิวดำแดง ขรึม สงบเสงี่ยม พูดน้อย

เศษ5           ผิวขาว สูง บางเพรียว

เศษ6           ผิวเนียน หรือผิวสองสี ไม่ขาวไม่คล้ำ ขยัน

เศษ7           พูดเก่งหน้าเชื่อถือ มั่นใจในตนเองว่าเด่นกว่าใคร ไม่ค่อยฟังใคร

ส่วนหนึ่งตำรา อ.พิรุฬห์


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/13357.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/13357.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/13357.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15985.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15985.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15985.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15993.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15993.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15993.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15996.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15996.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15996.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15999.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15999.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15999.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412