ตำนานเทศกาลกินเจ(ตอนที่ 1)

วัฒนธรรมการกินเจเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 แรกเริ่มเดิมทีวัฒนธรรมการกินผักเป็นของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ต่อมาถูกพัฒนาจนกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาโดยมีลัทธิต่างๆ เป็นผู้ริเริ่มนำแนวคิดเรื่องการกินผักเข้ามาเผยแพร่ ซึ่งวัฒนธรรมการกินผักมักจะเกิดขึ้นในหลายมณฑลของจีนที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น ไม่เว้นแม้กระทั่งเหล่านักบวชที่อาศัยอยู่ตามป่าเขา การนำสัตว์มาทำเป็นอาหารจึงถือเป็นเรื่องยาก ประกอบกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขัดกับหลักศาสนา นักบวชทั้งหลายจึงหันมากินผักเป็นอาหารแทน เมื่อฮ่องเต้ทรงทราบก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและยึดถือเป็นแบบอย่างพร้อมทั้งออกกฎให้ขุนนางและประชาชนถือศีลกินผักตั้งแต่นั้นมา


(โปรดติดตามตอนต่อไป)


Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15990.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15990.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15990.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412