ตำนานเทศกาลกินเจ(ตอนที่ 2)

ปรัชญาแนวคิดเรื่องการถือศีลกินผัก

เมื่อวัฒนธรรมการกินผักเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ชาวจีนก็ได้หลอมรวมแนวคิดนี้เข้ากับคติความเชื่อดั้งเดิม โดยได้หยิบยกเทพมารดาผู้ปกปักรักษาเหล่ามวลสรรพสัตว์นามว่า "เต๋าบ้อ" ขึ้นมาเป็นสิ่งสักการะบูชาผ่านการถือศีลกินผัก ซึ่งคติความเชื่อเรื่อง "พระแม่แห่งดวงดาว" หรือ "เต๋าบ้อหง่วนกุน" ปรากฎอยู่ในตำนานเทพนพเคราะห์ตามคติจีน ว่าด้วยกลุ่มดาวปักเต้า(ดาวเหนือ)ที่มีอิทธิพลในการควบคุมดวงชะตาของมนุษย์ อันเป็นที่มาของหลักปรัชญาและสรรพวิชาจีนหลายแขนง


(โปรดติดตามตอนต่อไป)