ตำนานเทศกาลกินเจ(ตอนที่ 3)

ความเชื่อเรื่องดวงดาว

ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในด้านการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อการดำรงชีพ แต่ถึงกระนั้นการเพาะปลูกก็ใช่ว่าจะทำได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งก็ยังให้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน จนกระทั่งมนุษย์เริ่มรู้จักฤดูกาลผ่านการสังเกตการขึ้น-ลงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขณะเดียวกันก็เฝ้าสังเกตท้องฟ้าในยามค่ำคืนจนตระหนักได้ว่าสรรพสิ่งบนโลกล้วนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ "ดวงดาว" ทั้งสิ้น ต่อมามนุษย์จึงได้คิดค้นวิธีการสื่อสารกับท้องฟ้าด้วยการ "บูชาดาว" เพื่อให้ตนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข


(โปรดติดตามตอนต่อไป)