7 ลักษณะการวางกระจก ที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย

7 ลักษณะการวางกระจกที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย

1.ไม่ควรมีกระจกในห้องนอน

2.ติดกระจกสะท้อนตู้เครื่องประดับ เสริมความเฮง

3.ไม่ควรติดไว้ตรงกับประตูหน้าบ้าน

4.ไม่ควรติดกระจกให้ตรงกับประตูห้องต่างๆ

5.ไม่ควรติดกระจกไว้ตามทางเดิน

6.ไม่ติดกระจกสะท้อนสิ่งไม่ดี เช่น ตรงกับถังขยะ

7.ไม่ควรติดกระจกตรงกับบันได